Samiske barnehageplasser

Våre barn er det kjæreste vi har og vi trenger din underskrift NÅ.

Manglende samiske barnehageplasser i Alta kommune rammer barnas mulighet til utvikle og bruke samisk, dette vil igjen svekke identitet og vil forfølge barnet livet ut. Vi ønsker å gi barna våre en trygg inngang i livet.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte fredag 12.02.16. Da er saken til orientering, nå er det opp til DEG å vise støtte slik at saken også blir tatt opp til diskusjon i kommunen.

Vårt ønske med underskriftskampanjen er som følgende:

- Altta Siida (den samiske barnehagen) utvides, og

- Kommunen gir et tilsvarende tilbud som på Altta siida i en av kommunens barnehager, i form av en samisk avdeling med kun samiskspråklig ansatte.

Mange samiske barn opptar plasser i de norske barnehagene, slik vil også opprettelse av samiske barnehageplasser gi flere ledige norske barnehageplasser.

 

Det er ikke bare i Alta at det mangler samiske barnehageplasser, derfor er dette en sak av nasjonal interesse. Dersom du støtter flere samiske barnehageplasser, så skriv under.

Ifølge ILO-konvensjon nr. 169 har Norge en forpliktelse å ivareta sitt urfolks særskilte rettigheter. Det betyr at Norge, også kommunene i Norge, har en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser. Samiske barn i hele Norge trenger støtte til å bevare og utvikle sitt språk og kultur.

 

 

Denne underskriftskampanjen er initiert av samiske foreldre i Alta, i samarbeid med Alta Sameforening.