Ringerike kommune - JA til utvikling/utbygging innenfor gitte rammer i byplanen.

Det er en engasjerende debatt rundt utbyggingen av øya området og spørsmålet med høyhus ved fossen. 

Planene som er lagt frem i denne omgang er innenfor ramme som er gitt i byplanen som ble vedtatt i 2019. 

Tronrud som i dette tilfellet er utbygger har antydet at de heller ønsker en debatt om hva område skal  inneholde enn hva de for bygge, hva med å la de bygge høyhus og heller bruke energi på å få et spennende offentlig areal i utbyggingen? 


Kanskje kan det avsettes noe plass til å lage en flott uteplass for barn?

Kanskje hadde det vært mulig med strikkhopp ut i fossen? 

 

Vi må alle huske på at jo mer attraktivt område bygges jo mer attraktivt vil det være å bo i boenheter som oppføres. 

Dessto mer folk et offentlig areal trekker, jo større næringsgrunnlag vil bedrifter ha for å etablere seg i området. 

 

JA til spennende utbygging og utvikling av byen vår! JA til høyhus ved fossen!