Reverser lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved særaldersgrensa!

Reverser lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved særaldersgrensa før 1.1.2022!

Solberg-regjeringa vedtok 7.juni i år å fjerne plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Høyreregjeringa lyttet ikke til fagbevegelsen i høringen, og baserte lovendringen kun på antakelser - ikke forskning og kunnskap.

Fra 1.1.2022 vil den slå fullt ut for alle ansatte med særaldersgrense. Lovforslaget vil da ramme rundt 30% av offentlig ansatte, altså over 210.000 arbeidere.

Støre-regjeringen lover i Hurdalsplattformen at de skal reversere lovendringen, samt at de skal gjenoppta forhandlingene med partene i arbeidslivet om pensjon for ansatte med særaldersgrense i offentlig sektor.

Jeg krever at den nye regjeringen snarlig reverserer lovendringen, noe som vil gi et tydelig signal om at partssamarbeidet tas på alvor.

Dersom reverseringen av lovendringen ikke er mulig før 1.1.2022 må opphevelsen av plikten til å fratre utsettes inntil regjeringa har tatt stilling til når reverseringen kan vedtas.


Tina P. Stenkløv, Fagforbundet Trøndelag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tina P. Stenkløv, Fagforbundet Trøndelag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...