Redd tilbudet til mennesker med personlighetsforstyrrelser!

personlighetspoliklinikken-ullevål.jpg

Det starter med å sikre at Personlighetspoliklinikken ved Ullevål sykehus ikke legges ned.

Åse-Line Baltzersen, tidligere pasient ved Personlighetspoliklinikken, diagnosefri siden 2012 og Gunhild Hofstad, medlem av Ekspertrådet til Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Vi som står bak dette oppropet representerer to høyst ulike, men vanlige skjebner for mennesker med personlighetsforstyrrelser.

Gunhild har blitt traumatisert som følge av systematisk diskriminering og underprioritering av personlighetsforstyrrelser innen psykisk helsevern. Mange i denne altfor store pasientgruppen vil droppe ut av skolen, starte med eskalerende selvskading som symptommestring og i ytterste konsekvens ta sitt eget liv. Noen kan dessuten ende opp med en forvaringsdom.

Åse-Line frisknet til etter å ha fått evidensbasert behandling. I denne gruppen finner vi mennesker som var alvorlig syke, men som i dag har meningsfulle liv, familie og jobb og er viktige bidragsytere til samfunnet.

Hvilken skjebne ønsker vi for mennesker med personlighetsforstyrrelser i Norge?

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) uttaler at hun ønsker seg flere med spesialisert kompetanse på psykiske lidelser. Da er det et paradoks at Oslo universitetssykehus vurderer å legge ned landets eneste spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser – til og med før regjeringens ekspertutvalg, som skal utrede en «tematisk organisering av psykisk helsevern», har levert sin rapport.

Vi som brukere er alvorlig bekymret og ser på dette som nok et eksempel på hvordan mennesker med personlighetsforstyrrelser ikke blir prioritert i helsevesenet.

Personlighetspoliklinikken ved Ullevål sykehus er mer enn en poliklinikk. Det er et nasjonalt og internasjonalt fyrtårn for forskning på forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelser.

Fagmiljøet i og omkring Personlighetspoliklinikken er en kunnskapsbank som veileder og støtter andre poliklinikker som ønsker å starte egne behandlingstilbud. Poliklinikken er også et sted hvor pasienter som er gitt opp av DPS-er får spesialisert behandling.

10 prosent av befolkningen har en personlighetsforstyrrelse. Det vil si over en halv million nordmenn, som i snitt lever 18 år kortere enn andre.

Kostnaden av personlighetsforstyrrelser forsvinner ikke ved at man bytter budsjettposter. Helseministerens egne uttalelser og løftene i Hurdalsplattformen tilsier at personlighetspoliklinikken og fagmiljøet der burde bygges opp, ikke legges ned.

Du ser oss sjelden på Dagsnytt 18 eller på avisforsidene.

Vi går ikke i fakkeltog og det er få som snakker vår sak.

Men nå hever vi stemmen:

Vi aksepterer ikke en fortsatt diskriminering av mennesker med personlighetsforstyrrelse, som får konsekvenser både for oss og våre nærmeste, men også for samfunnet.  

Vi vil invitere deg til å støtte dette oppropet og sende et klart signal til myndighetene om å prioritere en av de mest sårbare pasientgruppene i samfunnet og redde personlighetspoliklinikken på Ullevål.    


Åse-Line Baltzersen og Gunhild Hofstad    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Åse-Line Baltzersen og Gunhild Hofstad vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...