Redd Rideskolen på Gjøvik!


Redd rideskolen vår!
Vi har fått høre at det snart skal avgjøres hvorvidt Gjøvik kommune skal fortsette å støtte hestesenteret økonomisk, 
Hvis rideskolen må stenge, vil dette være tragisk for mange.
Gjøvik Miljøhestesenter er et svært viktig tilbud til barn og unge i kommunen. 
Ridning og arbeid i stall er helsefremmende aktivitet.
For mange familier som ikke har økonomi til å eie egen hest, er rideskolens tilbud et svært godt alternativ. Barn og unge
har en meningsfull fritidsaktivitet hvor de også får fysisk aktivitet og masser av frisk luft. 
Hestesenteret spiller også en viktig rolle for ca 30 barn/voksne som ukentlig benytter seg av tilbudet om terapiridning. 
Det handler om helse, både fysisk og psykisk, om livskvalitet rett og slett!
Vær så snill, ikke tving Gjøvik Miljøhestesenter til å måtte sette kroken på døra!
http://2.bp.blogspot.com/-Z5iR4lcQGDE/TsZogQtcpRI/AAAAAAAAESM/5Eer4HnYVu8/s400/Alma+pa%25CC%258A+Master-8.jpg

Kristine Grav Hardeberg og Kirsti Thoresen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen