Redd reven som skal avlives på Bygdøy

Jeg viser til tidligere kontakt og sender denne e-posten som avtalt.
 
Beboere som bor på Bygdøy, har kontaktet meg i anledning opplysninger om at bymiljøetaten har bestemt å avlive en rev som holder til i skogen på Bygdøy. Det vises i den forbindelse til oppslag i Aftenposten og Avisa Oslo i går. Etter det som fremkommer i mediene er dere angivelig av den oppfatning at reven er aggressiv og syk samt at dere ikke ser noen annen løsning enn å avlive reven.
 
Mine klienter har et helt annet inntrykk enn det som fremkommer i mediene. Reven er innom på eiendommene deres som grenser til skogkanten, og den har aldri oppført seg  aggressivt. Den er nysgjerrig, men på ingen måte domestisert. De kjenner ikke til at noen mater den, men at den skaffer seg mat gjennom jakt blant annet på fugl. Etter det opplyste er reven med en albino-tispe som er drektig. Dens adferd kan muligens forklares utfra beskyttelsesinstinkt og reviradferd. Det er ingen indikasjoner på at den oppfører seg unormalt.
 
Med denne bakgrunn synes en beslutning om avlivning noe forhastet. Det bes opplyst hva som er hjemmelen for et slikt eventuelt vedtak og hvilke opplysninger utover vitneobservasjoner vedtaket eventuelt bygger på. Dersom det er fattet et slikt vedtak bes dette oversendt. Det bes også opplyst om det er vurdert andre mindre inngripende tiltak for å avhjelpe situasjonen og hvilken kompetanse bymiljøetaten har til å foreta slike avgjørelser.
 
Vi setter pris på snarlig tilbakemelding og håper på dialog for å få løst saken til beste for alle parter – herunder reven.
 

Nicolai Gerner-Mathisen, Helene Sundt, Christian Ringnes, Lotte Inger Ringnes    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Nicolai Gerner-Mathisen, Helene Sundt, Christian Ringnes, Lotte Inger Ringnes vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...