Redd nabospråksundervisningen i skolen!

 

pippi.jpeg

Norge er forpliktet gjennom Helsingforsavtalens artikkel 8 til å gi undervisning om språk, kultur og samfunnsforhold i de nordiske landene. 

Unge i Norden forstår hverandre langt dårligere enn før, og stadig flere nordmenn oppgir at de helst snakker engelsk med dansker. Dette er tydelige tegn på at nabospråksundervisningen i skolen bør styrkes, men i stedet har alle mål om muntlig nabospråksforståelse forsvunnet i det nye forslaget til læreplan i norsk. I historie, geografi og samfunnsfag glimrer også det nordiske med sitt fravær.

I Danmark og Sverige kompenseres den svinnende nabospråkforståelsen med ambisiøse mål for nabospråkene i skolen. Vi bør gjøre det samme i Norge. 

Foreningen Norden mener: 

Bevar og styrk læremålene om nabospråksforståelse i læreplanene! Gi norske skolebarn undervisning om dansk og svensk fra et tidlig årstrinn – det er da den viktigste språklæringen skjer.

Gi norske skolebarn kunnskap om Nordens samfunnsforhold og om nordisk samarbeid i samfunnsfag, geografi og historie. Med små justeringer i læreplanen kan norske skolebarn rustes til å nyte godt av arbeids-, studie-, kultur- og nettverksmuligheter i alle de nordiske landene.

Enig med oss? Signer oppropet! 


Hedvig Solbakken, rådgiver i Foreningen Norden    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hedvig Solbakken, rådgiver i Foreningen Norden fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...