Redd Fyrhuset musikkverksted!

Ikke legg ned Fyrhuset!

Fyrhuset er foreslått nedlagt av Bydel Grorud med direktør Øystein Eriksen Søreide i spissen. Dette skal gjelde allerede fra januar, og blir gjort for å «spare penger».

Fyrhuset er et bandverksted for ungdom 10-20 år i regi av Bydel Grorud. Her får man instrumentalundervisning, bandøvelser med og uten instruktør, opptak i ordentlig lydstudio, og undervisning i bruk av dataprogram til lydopptak. Her jobber profesjonelle musikere med høye faglige kvalifikasjoner, som er dedikerte til arbeidet med unge. De har flere fullt utbygde bandstudioer og et fullt utbygd lydstudio. Og hvis ikke dette er fantastisk nok-det koster bare 550 kr i semesteret, og man kan låne instrumenter hvis man ikke har selv!

Grorud bydel har lavere sosiale forhold og levekår enn gjennomsnittet. Vi har mer barnefattigdom, lavere sysselsetting, høyere antall barnevernssaker og lavere utdanning enn gjennomsnittet både for Oslo og hele Norge. Det er helt klart at for å gjøre noe med dette, må vi begynne på «grasrota» og forbedre forholdene for barn og unge. Fyrhuset er kanskje det best fungerende lavterskeltilbudet i bydelen vår. Det koster en hundrings i måneden i skoleåret, og man får et tilbud av svært høy kvalitet. Dette er faktisk overkommelig selv for familier med lav inntekt!
Man må da også regne inn den sosiale effekten det har på barnegruppa som helhet. Skolene sliter med mobbing og dårlig miljø. En spilletime hvor man får masse positiv feedback, og en bandøvelse hvor man er en del av gjengen og opplever mestring, er ren terapi og det positive man tar med seg ut av Fyrhuset kommer alle til gode. Ungdom som er opptatt med verdifulle aktiviteter har ikke tid til å utføre kriminalitet heller. Har man ikke tenkt på hva bydelen faktisk sparer på BUP og kriminalforebygging ved å ha slike tilbud?

Dette er rett og slett å tisse i buksa for å varme seg.
Skam deg, bydelsdirektør.