REDD ETTERSTADGATA BARNEHAGE

etterstadgt_bhg_paul2.jpg
REDD BARNEHAGEN VÅR


Gamle Oslo bydel vil legge ned Etterstadgata barnehage. Vi sier nei!


Oslos koseligste barnehage står i fare for nedleggelse. I 30 år har barna fra Vålerenga, Jordal, Etterstad og Kampen tråkket ut sine første sko i den sjarmerende, lille barnehagen på andre siden av veien for Sotahjørnet. Barnehagen er en hjørnestein i nærmiljøet der den vokter inngangen til parken som kalles Ole Brum-skogen.


I bydelsadministrasjonens forslag til budsjett for 2024 er barnehagen viet en setning: Etterstadgata barnehage avvikles.

Barna i Etterstadgata barnehage har multietnisk bakgrunn og den unike miksen av ansattee, der brorparten er menn, har gjennom flere år bygget en kultur der alle barna føler seg ivaretatt og trygge. Per i dag er det også fem barn av ukrainske flyktninger som har funnet en trygg plattform, nye venner og et godt oppvekstmiljø i krinkelkrokene på Etterstadgata barnehage.


I Etterstadgata barnehage har barna fått sine aller første venner, men risikerer nå og bli spredd for alle vinder, over hele bydelen.


Foreldregruppa har ikke blitt hørt i denne saken, og opplever at bydelsadministrasjonen overkjører beboerne i området og bidrar til rasering av nærmiljøet.


Bydelen skal spare millioner av kroner for å rigge seg til en rekordstor økning av innflyttede eldre i bydelen. Argumentene fra administrasjonen tar utgangspunkt i at det er forventet færre barnefødsler i bydelen og at flere familier flytter før skolealder. Derfor mener administrasjonen at behovet for barnehageplasser blir mindre i årene som kommer.


Samtidig er det omtrent 300 barn i bydelen som ikke går i barnehage og som administrasjonen ønsker skal rekrutteres inn i barnehagene.
Her har bydelen allerede sviktet.

Status på ledige barnehageplasser i bydel Gamle Oslo er i dag 10 ledige plasser. Det er sju plasser for barn over 3 år og tre plasser for barn under 3 år. Ingen av disse plassene er ledige i området som dekkes av Etterstadgata barnehage.

Er det riktig at bydelens barn og unge skal tape i kampen om velferdskronene?

14. desember skal det nyvalgte bydelsutvalget behandle budsjettet for 2024.

 

Nå må politikerne forstå at innbyggerne ikke vil la seg overkjøre. Bli med på oppropet for å bevare Etterstadgata barnehage!

 

Bli og med i vår Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/3608613966073462/?mibextid=oMANbw


Paul Henrik Sture, Aksjonsgruppen Redd Etterstadgt. Barnehage!    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Paul Henrik Sture, Aksjonsgruppen Redd Etterstadgt. Barnehage! fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...