Reaksjon på programbeskrivelse i to av emnene i IT-Frontend- mobilutvikling Høst 2021

På vegne av studenter ved Frontend- og mobilutvikling høst 2021 ved Høyskolen kristiania

 

 

Screenshot_2022-01-05_at_13-54-11_Klage_programbeskrivelse_IT-Frontend-mobilutvikling_docx1.png

Hei,

Det har dukket opp en del reaksjoner etter første semester som rettes mot kostnader av studiet.
Da vi meldte oss opp til studiene ble det på forhånd ikke opplyst, hverken via markedsføringen til Høyskolen Kristiania, i kontrakten eller i programbeskrivelsen, at det var fastsatt 100 % nettundervisning i to av emnene i første semester.
(Vi refererer selvsagt ikke til restriksjoner eller lockdown som inntreffer fra regjeringen). Vi har ellers gjennom semesteret hatt to andre emner med undervisning i auditorium, så vi anser ikke avviket som en enkelt tilpasning for de emnene vi klager på.

I programbeskrivelsen til Kreativt Webprosjekt PRO105 står det at læringsaktiviteten er: forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. I praksis har det vært digital undervisning i form av zoom-økter. Det står ingenting nevnt i merknader at forelesninger kan eller skal utføres digitalt.
I PRO105 har skolen samlet studenter fra to byer, Bergen med 66 studenter, og Oslo med om lag 543 studenter til å gjennomføre et nettbasert kurs i dette emnet.
Med så mange studenter vil ikke fysisk undervisning på campus kunne la seg gjennomføre. Vi har ikke hatt veiledning med foreleser eller emneansvarlig i Oslo på campus. Frontend- og mobilutvikling-studentene har kun hatt øvingstimer i Tollbugata med studentassistenter. Det er mulig at emneansvarlig har vært i Urtegata eller lignende, men dette har ikke vært opplyst om – vi har fått beskjed om å delta i øvingstimer i Tollbugata. Foreleser har deltatt i Bergen.


I programbeskrivelsen til databaser DB1102 står det at læringsaktiviteten er: Forelesninger, øvinger og avsluttende eksamen. I praksis har det vært digital undervisning i form av zoom-økter. Men i DB1102 har emneansvarlig vært til stede i øvingstimene i Tollbugata. Det står ingenting nevnt i merknader at forelesninger kan eller skal utføres digitalt.

Refererer til kontrakten:

Punkt 3:

3.     Høyskolens ansvar

"Høyskolen skal gjennomføre opplæring i samsvar med gjeldende programbeskrivelser."

Punkt 4:

4.    Endringer i studiet

“Høyskolen kan foreta endringer i studiet iht. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen Kristiania, der spesielle forhold tilsier at endringer er nødvendig. Endringsadgangen omfatter blant annet endringer i programbeskrivelse, emnebeskrivelser, vurderingsformer, undervisningsformer mv. Høyskolen vil ved eventuelle vesentlige endringer i studiet varsle og begrunne avviket overfor studenten."

Punkt 8:

8.   Høyskolens mislighold

"Dersom Høyskolen misligholder Kontrakten ved at den ikke gir det studieprogrammet, i form eller innhold, som studenten etter Kontrakten har krav på, har Høyskolen rett til å utbedre dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Dersom forholdet ikke utbedres, kan studenten kreve prisavslag eller heve Kontrakten."

Punkt 11:

11.   Forbehold

“Høyskolen tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieprogram, studieplan, programbeskrivelse, utdanningsplan, emnebeskrivelse eller øvrig informasjon som gjelder for det enkelte emne."

Kommentar til punkt 4.
Vi har ikke fått informasjon hverken i forkant eller under semesteret at undervisningsformen skulle endre seg.

Kommentar til punkt 11.
Vi anser ikke feilen som trykkfeil, vårt fagområdet har ikke et tilbud om nettundervisning. I to av fire emner i første semester praktiseres det riktig programbeskrivelse, som for øvrig er ganske tilsvarende i programbeskrivelsen som klagen omhandler.


Klagen gjelder at vi har betalt for campus-undervisning, altså har vi hatt en forventning om forelesning i auditorium med opptak av undervisning slik som i de andre to emnene (TK1104 og PGR102). I praksis har vi derimot hatt digital undervisning uten at det har vært opplyst på forhånd. Å undervise digitalt er en kostnadsbesparelse for skolen. Dersom skolen har hensikt om å kutte kostnader ved å endre undervisningen fra fysisk til digital form , bør det først og fremst opplyses til studenten om hva som gjelder i tilbudet. Vi ser på dette som misvisende og krever en kompensasjon, for eksempel prisavslag som det fremkommer i kontrakten.

 

Vennlig hilsen
På vegne av
IT- Frontend- og mobilutvikling-studenter ved Høyskolen kristiania


IT- Frontend- og mobilutvikling studenter ved Høyskolen kristiania (kull H2021)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg IT- Frontend- og mobilutvikling studenter ved Høyskolen kristiania (kull H2021) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...