Protest mot detaljregulering av Holmevassnatten Hyttegrend.

 

20230917_141526.jpg

Sigdal kommune planlegger en utbygging av ca 100 nye hytter i Holmvassnatten hyggegrend. Planområdet omfatter eiendommen med gårds- og bruksnummer 160/2, 160/9 160/175 med flere. Hyttene skal ha høy standard. Planlområdet dekker både myrområder og strekker seg opp i høyfjellsområdet hvor det blant annet ferdes villrein.

I en tid hvor hyttemarkedet ligger helt nede, hvor vi har ekstremvær og klima og miljøspørsmål står øverst på dagsorden er dette planer det er vanskelig å ta innover seg. 

Sigdal kommune slet på lik linje, og med god grunn, også med å håndtere besøk av hyttefolket under pandemien. 

Det er ikke tid for å planlegge nye høystandard hytter nå. Nå er det tid for å finne andre inntekstkilder i Sigdal. Underskriftene fra denne underskriftskampanjen er tenkt vedlagt et svar til til kommunen hvor vi ber om at planene for Holmvassnatten hyttegrend nedskaleres slik at det ikke bygges i myr eller på snaufjellet, og  aller helst at planene legges helt på is. I den grad det lages detaljregulering må det stilles krav til klima og miljøvennlig løsninger med tanke på energi, utslipp, gjenbruk av materialer mm. 

Planene er lagt ut på høring og høringsfristen er 16. oktober. 

Planene kan du lese her.

Vi står best sammen, ser frem til mange underskrifter!


Agnes Beathe Steen Fosse, med hytte på Springhaug    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Agnes Beathe Steen Fosse, med hytte på Springhaug vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...