Pensjonistene blir snytt for to milliarder – signer oppropet til Stortinget

Regjeringens «tilbud» i årets trygdeoppgjør snyter pensjonistene for to milliarder kroner vi rettmessig skulle hatt. Det er en etterbetaling for feilberegningen regjeringen Solberg gjorde i fjor som nåværende regjering nå mener det er helt OK å halvere. Det mener ikke vi!

Signer oppropet og stå sammen med oss når trygdeoppgjøret kommer til Stortinget for sluttbehandling. Vi skal vise regjeringspartiene at vi ikke aksepterer deres forsøk på å spare penger ved å frarøve oss penger vi skulle hatt.

Ved å skrive under, støtter du følgende to krav:

1. Gi pensjonistene de to milliardene vi skulle fått i fjor
2. Gi minstepensjonistene et ekstra løft og innfør en opptrappingsplan, slik at minstepensjonister i verdens rikeste land får en pensjon som ligger over EUs fatttigdomsgrense.  

Skriver du under, støtter du oss i kampen for disse viktige sakene. Dette handler om å gi alle pensjonister en pensjon som gjør det mulig å leve et verdig liv!

1. Regjeringen har snytt oss for to milliarder
I 2021 brukte daværende regjering brukte lønnsvekstanslag til å beregne trygdeoppgjøret. Regjeringen anslo en lønnsvekst på 2,4 %, men faktisk vekst ble 3,5 %. Dette vil nåværende regjering kun etterbetale halvparten av, og pensjonistene taper dermed to milliarder kroner.   Det er ikke rettferdig at vi skal tape på at regjeringen har bommet kraftig på sine anslag, og vi krever å få etterbetalt de to milliardene.

2. Minstepensjonen må heves
Resultatet av årets trygdeoppgjør vil gi en enslig minstepensjonist 670 kroner mer i måneden. Gifte og samboere med minstepensjon vil få enda mindre, 490 kroner per måned. Små summer, som raskt blir spist opp av prisstigningen. 
Mange norske minstepensjonister lever allerede under EUs fattigdomsgrense. For disse kan noen kroner ekstra i måneden bety forskjellen mellom å ha råd til strømregninga og ikke.
Minstepensjonister og uføretrygdede er økonomisk sårbare grupper som rammes hardt av den sterke prisveksten på nødvendige varer og tjenester som strøm, drivstoff og mat. Derfor mener vi at minstepensjonene må økes, ellers faller disse gruppene enda lengre bak.

Hev stemmen med oss!
 Pensjonistforbundet inviterer til en markering foran Stortinget 7. juni kl. 12. Hvis du ikke kan delta, eller ønsker å forsterke din deltakelse, kan du skrive under på denne kampanjen. Jo flere underskrifter vi har, jo tydeligere og sterkere blir vår stemme når vi markerer våre standpunkter overfor partiene på Stortinget, som får trygdeoppgjøret til behandling i juni.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Pensjonistforbundet vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...