Parkering Mysen sentrum

Parkeringssituasjonen i Mysen har vært utenfor kontroll i lang tid, men gode intensjoner om mindre bilbruk har ikke tatt høyde for folks reelle behov og muligheter. Mysen er en by for grendene, hvordan skal innbyggerne i grendene rundt Mysen komme seg til Mysen når det hverken går kollektivtrafikk eller er parkeringsplasser i sentrum?

Dagens situasjon er en by i sterk utvikling, stadig flere bolig – og utbyggingsprosjekter er under arbeid, men samtidig ser man at tilbud på parkeringsplasser og parkeringsplasser tilknyttet sentrumsbebyggelsen stadig nedskaleres, gis dispensasjons fra bestemmelser etc.

Det er ei heller parkeringsvakter eller noen form for håndheving av parkeringsbestemmelser i sentrum. Dette fører til farlige situasjoner, parkeringer på fortau, langtidsparkeringer og lignende, som igjen har en stor negativ virkning på de næringsdrivende i sentrum

Skal vi ha et levende sentrum, må mennesker ha mulighet til å komme seg til sentrum.

«Parkeringssituasjonen i Mysen er uholdbar, det finnes ingen kortsiktig eller langsiktig løsning. Vi krever handling fra kommunen». 

IMG_0279.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mysenregionen AS fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...