På tide å snu, NTNU

Opprop til NTNUs styre

Hvis planen med en sammenslått campus på Gløshaugen skal gjennomføres, må vi være trygge på at fordelene ved sammenslåing vil oppveie ulempene. Som ansatte og studenter på NTNU føler vi at våre stemmer i liten grad har blitt hørt, og dette gjelder særlig i perioden etter nedskaleringen av rammen for Campussamlingen medførte det som kalles en «redefinering av prosjektet». Vi opplever at forskjellen mellom visjonen som ble presentert for campus og det som nå ligger på bordet er dramatisk stor. Vi ber derfor styret om å vurdere nøye om de kan stille seg bak campus-prosjektet slik det nå fremstår.

Vi ber styrets medlemmer særlig vektlegge disse punktene: Vi må vite at den nye campusen faktisk gir bedre vilkår for kjerneoppgavene; utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling enn i dag. 

Vi må være sikre på at de faglige synergiene som lå til grunn for campusprosjektet fortsatt er mulige med dagens nedskalerte modell.

Vi må vite at vi får noenlunde samme areal for forskning og undervisning på en sammenslått campus som vi har i vår nåværende situasjon.

Vi må være trygge på at det finnes rom for kjernevirksomheten vår. Det betyr blant annet at vi trenger tilstrekkelig store auditorier til å holde forelesninger. Vil man endre på måten man underviser store studentkull på, for eksempel til undervisning i små grupper, må de økonomiske betingelsene (finansieringsmodellene) endres før arkitekturen.

Vi må være sikre på at ansatte og studenter får tilfredsstillende arbeidsforhold, aller helst at ansatte som ønsker enekontor, vil få det.

NTNU skal aktivt bidra til at vi som samfunn når FNs bærekraftsmål. Da må man være sikker på at nybyggene tar i bruk all tilgjengelig kunnskap og teknologi for å være bærekraftige. Særlig må klimaavtrykket til nybyggene være så små som mulig, og vise vei for fremtidens bærekraftige byggeindustri. Målet om lavest mulig klimaavtrykk må inkludere byggeprosessen, ikke bare driften av ferdige bygg.

Vi forventer at realistisk og bærekraftig gjenbruk av NTNUs bygninger på Dragvoll er avklart før nybygg på Gløshaugen oppføres.

I løpet av de siste årene har campusprosjektet mistet legitimitet hos svært mange av NTNUs ansatte. Regjeringens dramatiske kutt i prosjektet har ikke utløst noen proteststorm blant oss som arbeider på NTNU. Vi går inn i en periode med økonomisk usikkerhet og eskalerende klimakrise.

Vi ber NTNUs styre sette campusprosjektet på vent hvis ikke forutsetningene over med sikkerhet kan innfris.

Det siste vi trenger nå er hastig oppførte bygninger som hverken møter dagens eller fremtidens behov, som rent faktisk reduserer kvaliteten på NTNUs undervisnings- og arbeidsrom heller enn å forbedre dem, og som snarere bidrar til, heller enn løser klimakrisen.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at anne.gjelsvik@ntnu.no vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...