Opprop til støtte for oss som ønsker å beholde muligheten til å kjøre bil i bydel Østensjø og kunne parkere bilen i nærmiljøet !

Bydel Østensjø  er er godt sted å bo !

Nå vil Bymiljøetaten fjerne parkeringsplasser for å tilrettelegge bedre for sykkel og gående på Oppsal. Vi er mange som bruker bilen i hverdagen vår, for å ha en enklere hverdag. Vi ønsker å beholde bilen og må ha et sted å parkere! 

Det finnes også mange som  på grunn av funksjonsnedsettelse og en aktiv  hverdag trenger levering av matvarer,  besøk av hjemmetjeneste og andre som hjelper dem i hverdagen. De som hjelper dem trenger bil for å kunne levere effektive tjenester. 

I tillegg ønsker vi å kunne få besøk, og de som kommer må ha er sted å parkere bilen sin.

Vi er med på tilrettelegging ift å redusere fart og ta hensyn til øvrige myke trafikanter ! Det må være plass til begge deler på et sted som Oppsal! Signere oppropet om du mener at forslaget til Bymiljøetaten må stoppes og i større grad ta hensyn til alle i denne viktige saken. Vi er ikke imot at det tilrettelegges for sykkel / gående, men det må være mulig å parkere også.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anne Gunn Knudsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...