Opprop om et 5G-fritt Vestfold og Telemark

Vi har laget et opprop som om kort tid skal sendes til den politiske ledelsen i Vestfold og Telemark. Vi ber om at de setter seg inn i problematikken rundt 5G og at de utsetter utbyggingen av 5G til helsefaren er bedre utredet. Grunnen til at vi ber om at de utsetter og ikke stopper er at det er det som har blitt gjort andre steder i verden og vi tenker at det kan være lettere å få gehør for dette. 

Her er brevet vi legger ved

"Opprop om et 5G-fritt Vestfold og Telemark Fylke.

Kopi sendes til samtlige kommunestyrer i Vestfold og Telemark og til fylkes og kommuneleger

Vi ønsker med dette å be den politiske ledelsen i Vestfold og Telemark Fylkeskommune om å sette seg inn i problematikken rundt 5G, og å utsette utrullingen av 5G i Vestfold og Telemark til helsefaren, som er varslet av leger og forskere, er bedre utredet. 

Både Europarådet, EPRS (European Parliamentary Research Service) og mange land i verden anerkjenner nå at utrullingen av 5G og den tilhørende økte strålingen er problematisk. 5G er en uprøvd teknologi som kan ha store uopprettelige konsekvenser for mennesker, dyrelivet, insekter og miljøet.  

IRAC (International Agency for Research on Cancer) klassifiserte i 2011 radiofrekvent stråling som mulig kreftfremkallende. De neste fem årene skal dette opp til vurdering på ny, for det er flere forskere og leger som mener at radiofrekvent stråling bør inn i kategorien kreftfremkallende. Dette i seg selv bør være grunn nok god til å utsette utrullingen av 5G. 

Det fins gode alternativer til 5G, bl.a. fiberoptikk.  

Vi ber om at dere leser rapporten til EPRS fra mars, at dere setter dere inn i Europarådets syn på saken. Vi håper også at dere vil se nærmere på den uavhengige forskningen som nå foreligger.

Vedlagt finner dere den internasjonale 5G appellen, EPRS sin Briefing fra Mars 2020, Europarådets anbefalinger og Hippocrates Electrosmog Appeal fra Belgia .

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf "  

Er du enig så skriv under :-) 

 

 


Christina Nesjenger Norges Miljøvernforbund avdeling Vestfold og Telemark    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Christina Nesjenger Norges Miljøvernforbund avdeling Vestfold og Telemark kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook