Opprop mot vitaminforbud

Den 1. oktober 2015 innførte legemiddelverket i praksis forbud mot all privat import av kosttilskudd. Under de nye reglene må man ha legeresept, samt at kosttilskuddet må markedsføres i Norge dersom man vil importere det fra utlandet.

Vi anser det som skandaløst at helsemyndighetene ønsker å frata nordmenn retten til selv å bestemme over sin egen helse.

Retten til selv å følge ledende forskning innen helse fremfor å bli tvunget til å følge statlige helseråd med tvilsomt faglig grunnlag.

Vi krever at helsemyndighetene opphever forbudet og gir oss tilbake retten til selv å bestemme over vår egen kropp og helse !