Opprop mot reguleringsplanen til Mummiparken.

Dette er ikke et opprop mot en park i seg selv. Dette er et opprop mot reguleringsplanen som er under behandling hos kommunen vedrørende plasseringen. En reguleringsplan som vil gå utover hundrevis av naboer, og potensielt endre deres hjem og nærmiljø til det ugjenkjennelige. Hva er konsekvensene av reguleringsplanen til Mummiparken mellom Holmejordet og Rødberg i Larvik? Hvorfor kjempe mot denne utbyggingen? JO- fordi:

Dimensjonen på forslaget er enormt! Det foreslås altså at det bygges en park for en kvart million (!!!!) besøkende fordelt på 100 dager - dette klemt imellom to store boligfelt med mye barn. Barn som sykler og løper til og fra hverandre i gatene, som har dette som sin skolevei og sitt nærmiljø. Småveiene i boligfeltet blir tilbringerveier for parkens ansatte, varelevering og renovasjon. Hvordan ivareta sikkerheten til våre barn i dette? Hva skjer med deres "frihet" i dette her? Ikke minst også foreldres bekymring for barna - mange foreldre som bevisst har flyttet til rolige områder og omgivelser. I tillegg skrives det i planinitiativ fra Fritzøe Gård, Fals Utvikling A/S datert 17.08.21. Under punkt «formålet med planinitiativet» at man «ønsker en omregulering med en detaljeringsgrad som muliggjør den utviklingen en temapark vil kreve med KONTINUERLIG UTBYGGING og tilpasning i løpet av HELE LIVSLØPET til parken». Hva vil dette da kunne medføre?

Trafikken - Dette berører ikke bare nærmeste naboer - men alle utover mot Brunlanes. Stavernsveien er allerede godt belastet, særlig sommerstid - hva vil skje med veinettet utover her med 250 000 besøkende? Til sammenligning har Foldvik 75 000 besøkende i året. Kødannelser både på vei til bhg, SFO og i butikk kan jo bli spennende, for ikke å snakke om de vakre strendene våre. Det er et ønske om at den idylliske og populære Rødbergstranda bli småbåthavn og ferjekai. Med andre ord - det kan bli rimelig trangt om plassen på strendene ved Holmejordet og Rødberg fremover. 

Det er også slik at det er et landbruksområde/matjord som er planlagt brukt til parkering for mummiparken. Det er altså 50dekar dyrka mark i et område som i dag er regulert til denne type bruk (LNF-område). Å lage parkeringsplass av dyrka mark er en irreversibel prosess. Nasjonalt er det et stort vern for matjord (jordvern-strategien) og retningslinjer sier at omregulering av denne type områder kun bør skje ved nødvendig samferdsel. Noe en temapark-parkering neppe faller inn under.

Hvor mye støy vil alt dette medføre i form av økt trafikk, en lang byggeperiode og utendørsteater og – jeg gjentar – en kvart million besøkende fordelt på 100 dager i året?Hvor mye mer trykk blir det på strender, veinett og et allerede rimelig folksomt Stavern/Brunlanes området sommerstid? Hvor mye blir hav, natur og dyrka mark belastet? 

Kunne DU tenkt deg, helt ærlig, å bo så tett opp til en stor temapark? Med 250 000 besøkende?mummipark.png
Hjelp oss å stoppe denne ville plasseringen, og la den heller bli plasseret et sted som ikke ødelegger menneskers hjem og nærmiljø!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Stine Hovden vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...