Opprop mot brenning av farlig avfall ved Heimdal varmesentral

100671811_532538014079327_8584421181136830464_n.jpg

Vi er mange som stiller oss kritiske til Statkrafts planer om å brenne 12.000 tonn farlig avfall pr. år ved Heimdal varmesentral.

Dette fordi det umulig kan garanteres mot langsiktige negative konsekvenser for folk og miljø.


Brenning av farlig avfall kan avgi en rekke helseskadelige giftstoffer, som blant annet kan påvirke arvestoffer, forårsake kreft og fremkalle allergier.

Avfallsbransjen sliter generelt og mye med manglende kontroll på utslipp, og inspeksjoner viser at dette dessverre også gjelder Heimdal varmesentral (også nylig).


Å tillate brenning av farlig avfall ved Heimdal varmesentral kan medføre helserisiko for folk på Tiller-/Heimdalsmyra, og vi minner om at dette er et tett befolket område i fortsatt vekst. Vi mener at søknaden til Statkraft må avvises, og at Heimdal varmesentral heller bør jobbe med å få kontroll på anleggets foreliggende avvik.

Vi vil også presisere av bevisbyrden for langsiktige konsekvenser for folk og miljø ligger ikke hos nabolaget til Heimdal varmesentral, men hos Statkraft som søker om utvidelse av bedriftens tillatelse.  Viser til

* rapport fra Miljødirektoratet, publisert 19.05.2020: «Avfallsforbrenning: Dårlig oversikt over egne utslipp»

* rapport fra Fylkesmannen i Trøndelag, datert 01.11.2019, etter inspeksjon 03.10.2019 hos Statkraft Varme AS avd. Trondheim (som blant annet viser mangelfull overvåking av utslipp, periodevis dårlig driftsstabilitet og manglende journalføring av lovpålagte parametere)


Helen Godhavn (pva. "Nabolaget til f-anlegget...")    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Helen Godhavn (pva. "Nabolaget til f-anlegget...") kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook