Opprop fra kommende psykologer om uholdbare rammebetingelser i offentlig psykisk helsevern

Vi er en gruppe snart ferdigutdannede psykologer som ytrer vår dype bekymring for det vi mener er uforsvarlige rammebetingelser for vårt fremtidige yrke. Vi opplever på tvers av poliklinikker at pasienter gjerne får mangelfull, for sjelden og/eller for korte terapiforløp som fører til en svært høy rehenvisningsrate. Som kommende psykologer er vi urolige for at vi står i fare for å ikke kunne utøve vår profesjon i tråd med vårt samfunnsoppdrag, helsepersonelloven, de fagetiske retningslinjer og prinsipperklæringen om evidensbasert kunnskap. Som del av den fremtidige bærebjelken i offentlig psykisk helsevern er det foruroligende å få erfaring og innsikt i hva som venter oss der ute. Det offentlige har brukt betydelige summer på å utdanne oss. Da er det opprørende at rammebetingelsene i offentlig psykisk helsevern ikke lar oss drive den behandlingen vi er utdannet i, og som vi vet virker. 

Offentlig psykisk helsevern må bli et sted der man kan drive med den terapien som er mest virkningsfull, ikke bare den som er raskest eller sparer mest ressurser. Vår oppfordring til den nye regjeringen, særlig helseminister Ingvild Kjerkol, er å iverksette sine valgløfter om å øke bevilgningen til offentlig psykisk helsevern i Norge. Vi ber om nytenkning og en revurdering av gamle dogmer. Flere psykologer har allerede uttrykt bekymring for stor pågang, høy belastning og lite ressurser. Nå er det vi fremtidige psykologer som hever stemmen. Vil helsemyndighetene lytte?

Les hele kronikken i Tidsskrift for Norsk Psykologforening her: 

https://psykologtidsskriftet.no/kronikk/2022/04/vi-har-knapt-begynt-men-har-behov-rope-varsko


Jenny Birkeland Nordland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jenny Birkeland Nordland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...