Opprop for Tjenna badepark sommeren 2021

Covid-19-pandemien og nedstengning av samfunn, smittevernstiltak, arbeidsledighet og usikkerhet har rammet hele befolkningen. Det er uklart i hvilken grad og på hvilken måte pandemien har rammet barn og unge, på kort og lang sikt.

Men vi vet at alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Vi vet også at barn at barn skal ha rett til å si sin mening og bli hørt og at barn har rett til lek og fritid. Barn skal også få anledning til å gi og få informasjon. 

Har noen voksne tatt sitt ansvar og tatt dialogen med barn og unge i Tvedestrand om denne avgjørelsen og evt. drøftet nødvendige og mulige smittevernshensyn ved åpen badepark? 

Barna i Tvedestrand fortjener en åpen badepark i Tjenna i sommeren 2021. 

Skriv under på oppropet dersom du er enig! 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Janne Broms fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...