Opprop for mobilisering av saniteten i forsvaret og gjenoppretting av offentlig helse- og omsorgssektor med vekt på oppgaver som krever liten eller ingen utdannelse.

IMG_1173.jpegOpprop for mobilisering av saniteten i forsvaret og gjenoppretting av offentlig helse- og omsorgssektor med vekt på oppgaver som krever liten eller ingen utdannelse, motivasjon og frigjøring av utdannet helsepersonell:

Vi, underskrevne borgere, ser med alvorlig bekymring på den akutte krisen i helse- og omsorgssektoren. Politikere er ute av stand til å takle situasjonen, og dette har allerede ført til utviklingen av amerikanske tilstander der privat helseforsikring blir nødvendig for tilgang til helsehjelp. Vi mener at det er på tide å gjenopprette en offentlig helse- og omsorgssektor der økonomi ikke dikterer kvaliteten på omsorg, og der privat helseforsikring ikke lenger er en nødvendighet.

1. **Akutte kriseforhold**: Helse- og omsorgssektoren befinner seg i en akutt krisesituasjon som krever rask handling for å gi nødvendig hjelp og støtte til alle borgere.

2. **Mobilisering av saniteten i forsvaret**: Vi vil at saniteten i forsvaret mobiliseres umiddelbart som en ressurs for å håndtere krisen mer effektivt.

3. **Oppgaver som krever liten eller ingen utdannelse**: Saniteten kan utføre oppgaver som ikke nødvendigvis krever medisinsk utdannelse, og dette kan bidra til å avlaste utdannet helsepersonell, slik at de kan konsentrere seg om oppgaver som de er spesialiserte i.

4. **Motiverte bidragsytere**: Vernepliktige i saniteten vil være sterkt motiverte, da deres tjeneste og referanser vil påvirke deres fremtidige arbeidskarriere.

Dette oppropet oppfordrer vi til at det handles raskt for å løse krisen innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi ønsker en helse- og omsorgssektor der hver enkelt borger får nødvendig omsorg uavhengig av økonomisk status, og der privat helseforsikring ikke lenger er nødvendig for tilgang til omsorg og behandling. Samtidig kan vi frigjøre utdannet helsepersonell til å utføre de oppgavene de er best kvalifiserte for, og sikre at helsevesenet prioriterer omsorg basert på behov, ikke økonomi.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Terje Olafsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...