Opphev deaktiveringen av Eva Thomassen sin Fb. profil nå.

Eva Thomassen sin Fb. profil trues med å bli deaktivert. Hun har delt sine politiske meninger på Fb. Hun er en viktig stemme i den politiske debatten og har ikke brutt noen av Fb. sine egne retningslinjer. Er du uenig i politisk sensur og for mangfold på Fb, håper vi at du skriver under

 


Kjetil Korsnes https://www.facebook.com/groups/204705870175314/    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kjetil Korsnes https://www.facebook.com/groups/204705870175314/ fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...