Øk barnetrygden i Norge

Barnetrygden har ikke fulgt konsumprisindeksen som har økt mye fra 1980 til 2023

Så egentlig burde barnetrygden nå ligget på 3400 kr, i henhold til den enormt utviklingen med priser på kollektiv og kjøring for transport til aktiviterer gjør at mange ikke deltar på fritids aktiviter, og til slutt EKSTRA mye større kostnader til matvarer.

Dette må være rettferdig og likestilt utvikling.

Regjeringen har holdt denne smertelig lav i over 40 år, og må nå justere den til faktiske prisøkninger og endringer i økonomien.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Stein Roar Brobakken fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...