OBOS og politikerne må lytte til beboerne på Bogerud!

OBOS planlegger å bygge tre åtte etasjers høyblokker på Bogerud senter. Det finnes få møteplasser i ytre by, de utdaterte nærsentraene må oppgraderes og forsterkes gjennom de nye utbyggingsprosjektene for å kunne ta imot et stort antall nye beboere.

Byrådet i Oslo har demonstrert skuffende lave ambisjoner for Bogerud ved å si ja til OBOS sitt forslag som bidrar svært lite til en etterlengtet stedsutvikling. I ti år har Et levende Bogerud beboerforening og andre i nærmiljøet forsøkt å påvirke planene, uten særlig hell. Nå ber vi Oslo bystyre kreve revidering av reguleringsforslaget for å sikre en helhetlig utvikling som gir Bogerud et løft og et godt nærsenter.

Bogerud sentrum, som eies av OBOS og Oslo kommune, er preget av dårlig forvaltning gjennom flere tiår. OBOS-senteret har mørke passasjer, som følge av en tidligere utbygging, noe som er ideelt for lyssky virksomhet. Beboerne i området har ventet lenge på at OBOS skal ta et helhetlig grep for å motvirke sosiale utfordringer, gi oss et handelstilbud vi trenger i hverdagen og et godt møtested. OBOS har ingen planer om å utbedre eksisterende bygninger, tilrettelegge for serveringssted eller etablere et handelstilbud tilpasset dagens befolkning. 

OBOS planlegger å bygge på kommunal grunn, på en solrik og rolig del av det lille torget. Dette er stedet som lokalbefolkningen i årevis har pekt på som den beste beliggenheten for en kafé med uteservering. Et fungerende torg med en trivelig møteplass er en avgjørende nøkkel til en positiv utvikling på Bogerud.

Bebyggelse på 8 etasjer gir dårligere bokvalitet for beboerne øst for prosjektet på grunn av tap av sol og utsyn. Østlig trafikkløsning med bom vil også gi økt trafikkbelastning foran blokkene i Stallerudåsen borettslag og vil gjøre det svært problematisk å komme opp til Stallerudveien 119 og 121 vinterstid. 

Våre krav: 

  • Forslaget vil ikke endre utfordringene ved det eksisterende senteret. Vi ber bystyret sikre en helhetlig plan for sentrum, der de to sørlige byggene også inngår i større grad.
  • Arealet på kommunal grunn er verdifullt for nærmiljøet og må ikke selges. OBOS må bygge på egen tomt. 
  • Det må sikres at det tilrettelegges for bevertning ut mot torget og mer variasjon i første etasje gjennom bestemmelsene i reguleringsplanen. 
  • Vi ber bystyret sikre bedre løsninger for høyde og trafikk for beboerne øst for det nye prosjektet.
  • Lokalmiljøet har mye verdifull kunnskap og vi bruker senteret hver dag. Vi ønsker å være med å utvikle planene framover. 

Vår facebookside: Et levende Bogerud beboerforening

OBOS sitt forslag: 

prospekt1.PNG


Et levende Bogerud beboerforening v/ Mari Boysen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Et levende Bogerud beboerforening v/ Mari Boysen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...