Nytt kunstsenter/kulturell møteplass i bydel Søndre Nordstrand!

Kunstsenter i Søndre Nordstrand. Galleri-verksteder-kurs.

Forslag om opprettelse av et kunstsenter/kulturell møteplass i bydelen skal fremmes som sak i Bydelsutvalget (BU) i Søndre Nordstrand. 

Bakgrunnen for dette forslaget: I 20 år har Kunstsenteret i Hvervenbukta (Hvervenbukta Kunst og Håndverk) vært et yndet sted for bydelens innbyggere. De siste 15 av disse 20 årene har kunstnere hatt kontrakt gjennom Kulturetaten. Tidligere var det bydelen som tildelte lokaler til kunstnere. Da bydelen hadde ansvaret var det et krav om å drive utadrettet virksomhet, dvs. at verkstedene var åpent for publikum og at det ble arrangert markeder og kulturelle aktiviteter som kom hele bydelen til gode. Etter at Kulturetaten tok over uteble dette kravet. Fra 01.07.2020 går kontrakten ut for de verkstedene som fortsatt driver utadrettet.Kunstsenteret vil da bli lukket og stengt for besøkende. Det vil medføre et enormt kulturelt tap for bydelens innbyggere. Dersom det ikke etableres kunstsenter et annet sted så vil det ikke være et eneste samlingspunkt og møtested for kunst og kultur i hele bydelen. Jeg ønsker derfor å etablere et kunstsenter i samarbeid med bydelen ved å videreutvikle det jeg har bygget opp og erfart i Hvervenbukta til en ny kulturell møteplass. Mer om min bakgrunn nederst i teksten. 

Fremtidig kunstsenter og møteplass i bydelen: Hva et fremtidig kunstsenter kan tilby av aktiviteter avhenger mye av beliggenhet, størrelse på lokale og hvilken stand bygningen er i, samt hva slags driftsavtale bydelen ønsker seg. Bydelen eier gårder og hus som har tomme lokaler. Flere lokaler som har stått tomme lenge egner seg godt til dette formålet. Et kunstsenter bør romme flere verkstedplasser for kunstnere som jobber innen visuell kunst på lange eller korte kontrakter avhengig av behov for den enkelte. Et samarbeid med utøvende kunstnere innen andre sjangere, dvs. musikk, poesi, fortellerkunst, teater og lignende vil gjøre senteret levende og attraktivt for utstillinger, film, multimedia, festivaler og markeder. Det bør være et krav om at senteret holder åpent og driver utadrettet virksomhet. Det er ønskelig med en sentral plassering i nærheten av kollektivtransport og parkeringsplass og mulighet for kafedrift. Under er det en liste over aktuelle steder jeg vet om. Mulig det finnes flere steder jeg ikke har oversikt over.  

Hva et kunstsenter i bydelen vil bety:

 • En positiv møteplass med kulturelt innhold som fremmer trivsel.
 • Åpne verksteder innen visuell kunst og kunsthåndverk med verkstedutsalg.
 • Kurssted innen visuell kunst.
 • Et flott sted hvor besøkende kan lære om og utøve kunst.
 • Faste og rullerende utstillinger.
 • Et sted å oppleve kunst.
 • Løfte frem bydelen som et attraktivt og spennende sted.
 • Kunstmarkeder med eksterne utstillere.
 • En integreringsarena som kan vise frem bydelens kulturelle og kunstneriske mangfold.
 • Et sted for nettverksbygging for alle i bydelen som jobber kreativt.
 • Inspirasjonsarena for barn og ungdom til å bli kjent med visuell kunst.

Målgruppe. Hvem dette er for og hvem som vil bruke stedet:

 • Besøkende som vil se og oppleve kunst.
 • Barn, ungdom og voksne som vil delta på kurs eller workshops.
 • Grupper som ønsker kulturelt påfyll. For eksempel ansatte ved en bedrift kan komme på utstilling, og/eller få delta i kunstaktiviteter/kurs.
 • Kunstnere som vil vise frem og selge sine arbeider.
 • Utøvende innen andre kunstsjangere får et sted å spille/opptre på arrangementer.
 • Kunsthåndverkere som vil delta på markeder.
 • Folk fra hele Oslo og omegn for å oppleve og delta i bydelens kreative mangfold.

Min ambisjon er å skape et kunstnersenter i bydel Søndre Nordstrand, som kan bidra til å gi det løftet bydelen trenger.                                                                                                                   

Liste over aktuelle lokaler i bydelen i den rekkefølgen som er mest aktuell:

Ljansbruveien 91. (Allbrukshuset).Huset står i dag tomt, men det er planer om et «Allbrukshus». Det er mange og lange diskusjoner rundt dette forslaget og hva Allbrukshuset skal romme. Et kunstsenter her vil gjøre huset til en levende og kreativ møteplass for alle i bydelen og omegn. På grunn av husets størrelse kan dette kombineres med kafe og andre virksomheter i samme hus som for eksempel språkkafe, hobbygrupper, seniorgrupper, politiske møter, foredrag og lignende. Delen som brukes til verksteder/kurs krever ikke omfattende oppussing. 

Lærdal gård, hovedhus. Hele huset står tomt. Dersom det allerede finnes reguleringsplaner for 1. etasje kan 2.etasje være aktuelt, men det vil gi begrensninger på størrelse av kunstsenteret. Dersom hele huset kan tas i bruk vil det kunne bli et flott og levende kunstsenter med plass til flere verksteder, galleri og kurs. På gården er det allerede et etablert fritidstilbud for barn og ungdom, samt et stabbur med treskjæring for senior. Huset trenger ikke oppussing for å muliggjøre et kunstsenter. 

-Loftsrud gård, hovedhus. Noen kontorplasser i 2. etasje er i bruk, men disse er det planer om å flytte. Om dette ikke lar seg gjøre er likevel 1. etasje alene aktuelt. Huset egner seg svært godt. Her kan det driftes kafe, galleri, verkstedplasser og kurs. Huset trenger ikke oppussing for å muliggjøre et kunstsenter. På gården er det allerede parsellhager og ridesenter. 

Reidun Falk. Min bakgrunn: Født 1973. Gift og har et barn på 14 år. Bor på Hauketo, Nebbejordet borettslag. Billedkunstner ved kunstsenteret i Hvervenbukta som er underlagt Kulturetaten, fra 2004. Har jobbet som utøvende kunstner siden 1996. Verkstedet mitt (Galleri Falk) er åpent gjennom hele året og arrangerer vårmarkeder, julemarkeder, Oslo Open, Oslo Kulturnatt m.m og en rekke utstillinger hvor jeg trekker inn andre kunstnere. Fra 2009 har jeg hatt 15 voksne kunstelever i verkstedet gjennom hele året, en dag i uken. Elevene er fortrinnsvis fra bydelen og omegn.  Fra januar 2017 ble jeg leder for Søndre Nordstrand Kunstforening (SNK) som har ca 100 medlemmer. Foreningen er et aktivt forum for kunstinteresserte, utøvende kunstnere og kunsthåndverkere i bydel Søndre Nordstrand og omegn. Formålet er å fremme interesse og forståelse for billedkunst, kunsthåndverk og foto. SNK har et omfattende tilbud for medlemmer.  Det arrangeres utstillinger, markeder (i samarbeid med blant annet Hvervenbukta), foredrag, omvisninger på utstillinger, samarbeid med andre organisasjoner med lignende formål, kurs og medlemsmøter. Foreningen låner i dag lokaler på Gamle Klemetsrud skole til kurs og møter. Gjennom foreningsarbeid har jeg sett den store mangelen på verkstedplasser og utstillingssteder for alle kunstnere og kunsthåndverkere i bydelen.  Jeg har også utdannelse som helsefagarbeider (fra 2010) og har bred erfaring med å knytte kunst og miljøterapeutisk arbeid sammen for ulike grupper som for eksempel barn, ungdom, funksjonshemmede og rusavhengige.  

Konklusjon: Gjennom alle disse årene med verksted i Hvervenbukta har jeg lært at behovet for kunst og kulturopplevelser er stort og at det krever tilstedeværelse av utøvende kunstnere. Hver dag tar jeg i mot folk og forteller om teknikker, har samtaler om kunst og viser hvordan jeg arbeider. Ikke minst ser jeg verdien for alle de som går hos meg og lærer. Det har også vært en 20 år lang og verdifull tradisjon med å arrangere kunstmarkeder i Hvervenbukta, som nå snart forsvinner. De har vært besøkt av tusenvis av mennesker og ca. 20-30 eksterne kunstnere og kunsthåndverkere. Min kontrakt i Hvervenbukta med Kulturetaten går ut 01.07.2020. Før det skjer må jeg finne meg et nytt verksted og dette er også bakgrunnen for at jeg nå fremmer dette behovet, både for bydelens mange innbyggere og kunstnere. Jeg håper å realisere dette forslaget sånn at jeg kan bli værende i bydelen som en ressurs, med en god porsjon idealisme kombinert med en spennende verkstedsplass. Jeg har høy arbeidskapasitet og er god på å organisere og arrangere. Gjennom mitt arbeid som billedkunstner, kursleder og leder for Søndre Nordstrand Kunstforening har jeg opparbeidet et stort nettverk som jeg ønsker å spille på videre for å utvikle og opparbeide et nytt kunstsenter i bydel Søndre Nordstrand.

Reidun Falk. Billedkunstner ved Galleri Falk i Hvervenbukta.

Bilder_til_BU_sak-kopi1.jpg