Nye Lade skole

Undertegn opprop for å redde barneidretten, flerbruk av aula og økt kapasitet på ny skole, frist mandag. opprop for å redde barneidretten, flerbruk av aula og økt kapasitet på ny skole, frist mandag.

 

Nye Lade skoles avgjøres i møte i Formannskapet tirsdag 03.03.15. Slik forslaget fra Rådmannen foreligger planlegges den uten ekstra hallflate for barneidrett som gjør at Trygg/Lade mister grunnlaget for å drive allidrett for barn mellom 5-12 år på vinterstid. Skolens kapasiteten vil være sprengt 4 år etter åpning.

 

FAU Lade skole - Foreldrerådets ArbeidsutvalgSportsklubben Trygg/Lade og Lade Skoles Musikkorps står sammen om et alternativt forslag til vedtak som er fremmet til politikerne i dag, med følgende endringer til rådmannens forslag:

a.            Lade skole dimensjoneres for en normalkapasitet på 700 elever.

e.            Det bygges kommunal idrettshall som del av byggeprosjektet, med en ekstra 1/3-flate i forbindelse med idrettshallen.

f.            Det legges inn tilleggsareal på 56 m2 brutto for eksterne leietakere.

Punk b, c og d er samme som rådmannens saksframlegg.

Gi din støtte til forslaget fra FAU, Trygg/Lade og korpset med din underskrift og gi politikerne tydelig beskjed: Vi trenger en skole for framtiden som er med på å opprettholde tilbudet til barna på Lade! 

 

Hjelp oss å påvirke politikerne slik at de tar rett avgjørelse på tirsdag sånn at vi slipper samme tabbe som ble gjort da både Nye Ranheim skole og Strindheim skole ble bygd alt for små!

 

Forslaget fra FAU, Trygg/Lade og korpset:

 

Lenke til saksdokumenter: 

http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3363433