Ny koronastrategi med mål om lav smitte nå!

Ny koronastrategi med mål om lav smitte nå!

Nå har smitten lenge fått øke ukontrollert uten tilstrekkelige smitteverntiltak, og vi står overfor en svært alvorlig situasjon som er en trussel mot både folkehelsa, helsevesenet og andre samfunnsstrukturer hvis ikke vi handler raskt. Nå som den mer smittsomme omikron-varianten har kommet, haster det enda mer.

Regjeringens slå-ned-strategi våren 2020 var vellykket og sparte oss for mye, men krevde svært omfattende og strenge tiltak. Vi ønsker oss ikke tilbake dit. Den nåværende strategien gjør det før eller siden nødvendig med strenge, inngripende tiltak og nedstengninger, noe som kunne og burde vært unngått.

For med så god vaksinedekning som vi har nå, kunne vi greid oss med enkle og lite inngripende tiltak for å holde smitten på et vesentlig lavere nivå i høst. Den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen har konkludert med at erfaringene fra mars 2020 tilsier at "dersom det er risiko for at en alvorlig epidemi kan komme ut av kontroll, bør tiltak settes inn i en tidlig fase framfor å vente til det er utbredt smitte" (kap. 14). Nå kan vi ikke vente og se lenger!

Vi er lei av jojo-strategien der man fjerner nesten alle tiltak så snart smitten synker litt, med påfølgende smitteøkning der man må ty til strenge og inngripende tiltak for å gjenvinne kontrollen.

Både enkeltindivider og samfunnet som helhet er mest tjent med at smittenivået holdes lavt ved hjelp av full TISK samt enkle og lite inngripende tiltak som massetesting, munnbind på offentlige steder og i helsevesenet, god ventilasjon og hyppig utlufting, mindre kohorter i skole og barnehage og kontroll på importsmitte. Selvsagt med tilpasninger etter som smitten er lav eller økende, men det er for tidlig å slippe opp helt slik som i høst og lene seg på vaksine som eneste smitteverntiltak.

Dette vil gi økt frihet for den enkelte og oppleves som nærmere en normal hverdag ved at det blir mindre risiko for smitte i forbindelse med jobb, skole, fritid, kollektivtransport, konserter, restaurantbesøk, sosiale sammenkomster osv. Det vil også gi større forutsigbarhet for arrangører, utelivsbransjen og hver enkelt fordi man unngår å måtte ty til sterke tiltak med påfølgende avlysninger når smitten kommer ut av kontroll, slik som vi ser nå.

Det gjenstår fortsatt mye forskning på  covid-19. Men det vi vet så langt om risiko forbundet med sykdommen for eldre, kronisk syke og gravide samt senskader / long covid hos både voksne og barn, selv etter mild infeksjon, er nok til å la føre-var-prinsippet styre og ikke bare antall dødsfall og innleggelser. Det er for mye som tyder på at flokkimmunitet ikke oppnås gjennom infeksjon, og omkostningene for den enkelte og samfunnet blir uansett altfor store. Vi skal ikke ta sjansen på at post-covid-problemer skal bli den nye folkesykdommen!

Både WHO, Koronakommisjonen, Holden-utvalget, leder av den norske koronastudien og en rekke eksperter og vitenskapsfolk i inn- og utland anbefaler å holde smitten lav og iverksette tiltak før den blir omfattende. Likevel styres landets pandemihåndtering etter råd fra FHI, som går på tvers av alt dette og gang på gang har tatt grundig feil, nå sist ved å erklære pandemien for over for bare noen uker siden.

Vi krever at regjeringen snarest iverksetter en ny koronastrategi der

- det er et mål å holde smittenivået jevnt lavt ved hjelp av enkle, lite inngripende tiltak
- føre-var-prinsippet, vitenskapen og hensynet til folkehelsen er styrende
- der flere stemmer blir hørt i pandemihåndteringen ved at dagens ordning erstattes med en regjeringsoppnevnt komite med eksperter fra ledende institusjoner, ledet av helsedirektoratet
- det gis god folkeopplysning om konsekvenser av smitte, for god forståelse og etterlevelse av strategien i befolkningen 
- der covid-19 behandles som en allmennfarlig smittsom sykdom

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ane Alvik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )