Ny fylkesveg 181 mellom Nord -Odal og Eidsvoll

Vi mener fylkesveg 181 mellom Nord-Odal og Eidsvoll er klar for utredning for ny veg og tilhørende bevilgning av midler til utførelse av ny veg.

Den er et viktig vegalternativ for odølinger og er direkte trafikkfarlig gjennom tettbebygd strøk på Akershus-siden.

Ny veg vil være til fordel for både Eidsvoll kommune og Nord-Odal kommune med innbyggere. 

Signer dette oppropet


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook