Ny Erdal barneskole

Nå er vi lei!
Det er på tide at politikerne på Askøy viser handlekraft og tar en avgjørelse angående plassering av ny Erdal barneskole. 
Utallige utredninger og planer utsetter at spaden settes i jorden og skolen bygges.

Erdal barneskole har vært for liten i utallige år og består av brakker og tilbygg.
Skolen mangler spesialrom til naturfag, tekstil, data, kunst & håndverk, sløyd og musikk.
Det er mangel på grupperom og muligheter for å dele klasser, mangel på samlingsplass/lokale for alle elever og biblioteket på skolen er lite egnet. Utearealet er for lite og her er det igjen gitt dispensasjon for mangel på uteareal. Ved nye skoler er det en anbefaling om 50m2 per elev, Erdal skole har mellom 20 og 25m2 per elev. Det er dispensasjon på antall parkeringer og av/på kjøringen er ikke egnet for et så stort elevantall, dette fører da til en farligere skolevei for våre barn.

Nye Erdal barneskole skulle stå ferdig i 2019, nå er vi kommet til 2021 og avgjørelsen på hvor skolen skal stå er ennå ikke tatt. 
Idrett og skole står på vent og har gjort det i alt for mange år. Nå er det på tide at politikerne våkner og tar en avgjørelse slik at Erdals bygden kan utvikle seg og barn og unge kan få gå på en skole der det er plass til lek og læring! 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Malin Sture kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...