Medpalestinere, sønner og døtre til vår store palestinske nasjon

flag_120.jpgOPPFORDRING TIL HANDLING
Medpalestinere, sønner og døtre til vår store palestinske nasjon
Den sionistiske koloniale okkupasjonen i det historiske Palestina blir dypere gjennom intensiveringen av sionistiske bosettingsprosjekter, kontrollen av land og
naturressurser og likvideringen av de umistelige nasjonale rettighetene til vårt folk. Utryddelsen og fysisk likvidering mot vårt folk fortsetter, fra Jerusalem til Neqab og
andre områder med ubegrenset støtte fra den amerikanske administrasjonen.
Den sionistiske bevegelsen utnytter også fraværet av handlingsverktøy for FN, arabisk oppløsning, offisielt palestinsk engasjement i Oslo-avtalens illusjoner, og samtykke til
det som ble kalt "den selvstyrende autonomimyndigheten", som er styret over befolkningen uten land, og avskaffelse av retten til selvbestemmelse, retur og uavhengighet
gjennom den såkalte "grunnloven for nasjonalstaten til det jødiske folk".
I møte med denne koloniale sionistiske inngrepet, og for å bevare konstantene til vårt folk og dets nasjonale, kulturelle og økonomiske identitet.
Det kalles inn til (Sentralrådet), som i henhold til vedtak om opprettelse har fullmakt til å drøfte, gjennomføre og følge opp Landsrådets vedtak, og som for øvrig ikke har
opprinnelsesfullmakter ( Nasjonalt råd). Derfor er det ikke lovlig tillatt å kalle filialen (Sentralrådet) i mangel av lovligheten og legitimiteten til opprinnelsen (The National
Council).
Derfor er det nødvendig å utvikle en strategi som bevarer vår enhet og vår rett i frigjøringskampen fra den eksisterende palestinske myndigheten og gå videre til oppgaven
med å gjenoppbygge Palestina Liberation Organization (PLO) på grunnlag av pluralistisk demokrati, som den eneste legitim representant for den palestinske nasjonen på
alle dens eksistenssteder, og som den eneste bærer av det palestinske nasjonale prosjektet basert på frigjøring og territoriell integritet, enhet av folket og enhet av mål,
ettersom det som utgjør den største faren for vårt frigjøringsprosjekt er utskifting av "sikkerhets" og "økonomiske" løsninger med den sionistiske okkupanten i stedet for
nasjonale løsninger.
Følgelig avviser vi - i mellomtiden - de pågående forberedelsene til beslutninger som tar sikte på å undergrave de opprinnelige myndighetene til Nasjonalrådet, og vi avviser
også å utnevne til å lede Landsrådet med den begrunnelse at de er truffet av partier som har mistet sin legitimitet.
Derfor motsetter vi oss sterkt oppfordringen til sentralrådet om å samles, fordi kontrakten trekker myndighetene til nasjonalrådet tilbake, i strid med dets rolle.
Medpalestinere, sønner og døtre av vår store palestinske nasjon
På dette svært følsomme stadiet i historien til vår nasjonale sak, ber vi dere alle om å stå samlet i møte med politikken for hegemoni, eksklusjon og eksklusivitet til den
palestinske nasjonale beslutningen, og vi ber om:
* Tilslutning til Palestina Liberation Organization (PLO) som et samlende verktøy for den palestinske nasjonale kampen og forsvare vår legitime rett til frigjøring,
selvbestemmelse, rett til retur og nasjonal uavhengighet på det historiske Palestinas land og konfrontere det rasistiske, koloniale Sionistisk okkupasjon innenfor en
samlet nasjonal front.
* Velge et nytt nasjonalt råd som representerer vårt palestinske folk i alle deler av verden, og forener kampene på alle sine bosteder under én paraply; Paraplyen til
Palestine Liberation Organization (PLO), den eneste legitime representanten for det palestinske folket i det historiske Palestina og i diasporaen, i henhold til en
frigjøringsstrategi som beskytter vår eksistens og våre umistelige nasjonale rettigheter og gjenoppretter hensynet til det palestinske nasjonale prosjektet som våre folk er
enige om i (PLO) organisasjonens charter.
Medpalestinere, sønner og døtre av vår store palestinske nasjon
Vi oppfordrer dere til å gå med alle fredelige og legitime midler for å hindre bestrebelser på å skille ut den nasjonale avgjørelsen og rane myndighetene i den palestinske
frigjøringsorganisasjonen (PLO) som et forspill til å forlate de umistelige nasjonale rettighetene.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Initiativer, institusjoner, Kampanjer, Bevegelser, grupper og enkeltpersoner
1. Den nasjonale kampanjen for å gjenoppbygge Palestinas frigjøringsorganisasjon
2. Folkealliansen for endring
3. Den nasjonaldemokratiske bevegelsen
4. Nok er nok bevegelse
5. alle palestinere
6. Frihets- og verdighetsliste
7. La Union Palestina de América Latina
8. La Asociacion Salvadoreña Palestina
9. Soceidade árabe palestina de Brasíliav
10.Fundación Cultural Colombo Palestina
11. Fundación Centro Cultural Colombo arabe Al-Awda
12. Asociación Cana'an Venzula
13. Asociación Comunidad Palestina-Guatemal
14. Colectividad Palestina de Bolivia
15. Unión de jóvenes palestinos de Venezuela. UJPV
16. «We Are 12 Million»-kampanje
INDIVIDUER:
* Navn på enkeltpersoner
* Navn på individer i grupper
* Navn på individer i bevegelser

 

من اجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at من اجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...