Norsk tegnspråk som valgfag på ungdomsskolen!

La norsk tegnspråk bli et av valgfagene i de nye læreplanene!

Forslaget til nye læreplaner foreligger: Norsk tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen er ikke tatt med. 

Tegnspråk som valgfag på ungdomsskolen har vært etterspurt lenge.

Utdanningsdirektoratet har lagt frem sitt forslag om reviderte læreplaner for grunnskolen, inkludert valgfag på ungdomstrinnet.  Disse foreslåtte læreplanene er en del at “Fagfornyelsen”. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/

Tittelen “Fagfornyelsen" peker fremover. Hvorfor finner vi ikke da tegnspråk som foreslått valgfag?   

Det er i teorien mulig å velge tegnspråk som fremmedspråk - i likhet med tysk, spansk, fransk, men i praksis er dette komplisert. Vi mener derfor at det å tilby tegnspråk som ett av valgfagene vil kunne gi en nyttig smakebit for ungdommer. De fleste tegnspråklige barn går på skoler eller bor i hjemmemiljøer der andre barn ikke kan tegnspråk. Dette vil altså være et valgfag som er i tråd med den inkluderende skolen vi flagger høyt i dette landet.Vi oppfordrer Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet på å hente tegnspråk som valgfag ut fra glemselen og inn i Fafgfonyelsen!


Hørselshemmede barns organisasjon    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hørselshemmede barns organisasjon fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...