Norsk tegnspråk som valgfag på ungdomsskolen!

La norsk tegnspråk bli et av valgfagene i de nye læreplanene!

Forslaget til nye læreplaner foreligger: Norsk tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen er ikke tatt med. 

Tegnspråk som valgfag på ungdomsskolen har vært etterspurt lenge.

Utdanningsdirektoratet har lagt frem sitt forslag om reviderte læreplaner for grunnskolen, inkludert valgfag på ungdomstrinnet.  Disse foreslåtte læreplanene er en del at “Fagfornyelsen”. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/

Tittelen “Fagfornyelsen" peker fremover. Hvorfor finner vi ikke da tegnspråk som foreslått valgfag?   

Det er i teorien mulig å velge tegnspråk som fremmedspråk - i likhet med tysk, spansk, fransk, men i praksis er dette komplisert. Vi mener derfor at det å tilby tegnspråk som ett av valgfagene vil kunne gi en nyttig smakebit for ungdommer. De fleste tegnspråklige barn går på skoler eller bor i hjemmemiljøer der andre barn ikke kan tegnspråk. Dette vil altså være et valgfag som er i tråd med den inkluderende skolen vi flagger høyt i dette landet.Vi oppfordrer Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet på å hente tegnspråk som valgfag ut fra glemselen og inn i Fafgfonyelsen!


Hørselshemmede barns organisasjon    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hørselshemmede barns organisasjon kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook