Norge bør ta initiativ til en felleseuropeisk humanitær evakuering av flyktninger fra de greske øyene!

Det er vinter i Hellas! Hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet er vitne til en økende humanitær krise der særlig mange barn er utsatt.

I vårt feltarbeid ser vi at forholdene for mennesker på flukt nå er prekære.

  • Behandling av asylsøknader tar ofte flere år
  • Mottaksforholdene i flere flyktningleirer oppfyller ikke grunnleggende humanitære standarder
  • Barn får ikke skolegang
  • Leirene regnes ikke som trygge for barn å vokse opp i
  • De som bor i leirene får ikke dekket grunnleggende sanitære behov 
  • Sykdom og lidelse oppstår som følge av leveforholdene i leirene

Knut_Bry_Moria_Januar.jpg

Photo: Knut Bry

Ventetiden på i asylbehandling er så lang at det påvirker både helsetilstand og skolegang. Derfor anser vi det ikke som en bærekraftig løsning å flytte mennesker på flukt fra øyene til andre leirer på fastlandet i Hellas.

Vi vet at det finnes politiske løsninger og at Europa sammen kan gjøre langt mer for å avlaste Hellas og særlig de greske øyene.

Den norske regjeringen sier i sin strategi for samarbeid med EU:

"Regjeringen vil bidra til en felleseuropeisk og helhetlig migrasjonspolitikk som omfatter et bredt spekter av virkemidler, og som ivaretar gjeldende menneskerettigheter."

I dag er antallet mennesker på flukt som kommer til Norge lavere enn noen gang tidligere.

Dråpen i Havet mener regjeringen nå bør vise seg som en humanitær stormakt, og ta initiativ til en felleseuropeisk hjelpeaksjon. De 15.000 flyktningene på de greske øyene må umiddelbart evakueres, ved at det etableres en humanitær luftbro ut av Hellas og til Norge og de øvrige landene i Europa.

 

Bli med å støtt Dråpens i Havets initiativ og signer denne kampanjen! Vi vil bringe din underskrift videre til norske myndigheter. 

Du kan lese mer om vårt arbeid her.

Støtt vårt arbeid med et månedlig bidrag her.

 

Logo13.jpg    


Trude Jacobsen, Dråpen i Havet    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Trude Jacobsen, Dråpen i Havet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER







Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...