NEI TIL VEI OVER MANDALS DRIKKEVANN !

ommundsvann.jpgNye Veier foreslår at ny E39 skal bygges over kommunens drikkevannskilder. Mandal har et av landets beste drikkevann – takket være framsynte politikere og dyktige fagfolk som har sikret oss god og tilstrekkelig vannforsyning i uoverskuelig framtid. Vannet vårt står nå på spill!


Forslaget til ny motorvei gjennom drikkevannsområdet vårt krever omfattende og kostnadskrevende omlegging av hele drikkevannssystemet. Vann må hentes fra andre kilder som vi ikke har rettigheter til, og som er usikre både mht. kvalitet og kvantitet. Forurensningsfaren i anleggsperioden og i driftsfasen av veien er stor. Ulykker på motorvei nær drikkevann er et alvorlig risikomoment.


Nye Veier sier at drikkevannsutfordringene kan løses. Vi kjenner i dag ingen sikker løsning på forurensning fra vei gjennom luft og vann. Vi krever at Nye Veier utreder et nytt traseforslag som går utenom drikkevannskildene våre og som tar hensyn til folk og natur!


Gi dagens politikere klar beskjed – si NEI ved å signere oppropet vårt!

Michelle Bølskog, Natur og Ungdom Mandal
Rådmund Steinsvåg, Naturvernforbundet Mandal
Therese Klev, Rødt Lindesnes
Elisabeth Lindland, Miljøpartiet De Grønne Lindesnes
Rune Engeset, Lindesnes Sosialistisk Venstreparti

 


Eva Hinlo, Lindesnes SV    Kontakt personen bak underskriftskampanjen