Nei til VEAS sine planer om lagring av avløpsslam og gjødselsfabrikk på Slitu

Vi på Slitu har ikke ønske om dette i vårt nærområde. At de garanterer at dette er luktfritt er det stor skepsis til. Det har ikke vært bygget en så stor fabrikk her i landet tidligere. Og vi har jo en vannkilde under monaryggen som kan forsyne hele Eidsberg med vann. Hva hvis den blir forurenset. Og hva skjer hvis fabrikken ligger der og det blir luktproblemer. Da er det nok for sent å protestere. Denne fabrikken var først planlagt i Ertevannveien i Rakkestad. Der gikk naboene sammen, brukte advokat og sendte brev til statsforvalteren. Da ble planene stoppet der.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Slitu Velforening fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...