Nei til utbygging i Lonene og ved Brekkeløypa!

Brekkeløypa.jpgFor å markere at turområda rundt Brekkeløypa og i Lonene framleis er høgt verdsett slik dei er i dag, samlast det inn underskrifter frå alle innbyggjarar som ønskjer at Lonene skal bevarast slik det er i dag. 

 

Ved å signere dette opproper seier du at du er i mot: 

  • All utbygging i dette området.

  • Ei kraftig auke i trafikk i eit område med barnehagar, skular og fritidsaktivitetar.

  • Ei forhasta utbygging som ikkje er ein del av ei heilheitleg og langsiktig utvikling av Knarvik.

 

Ved å signere dette oppropet seier du at du vil bevare

  • Eit sentrumsnært område der ein kan kome seg ut i naturen.

  • Eit turområde for alle folkegrupper der ein kan gå utan innsyn og støy frå bustadar.

  • Eit turområde for barnehageborn og skuleelevar i alle aldrar.

  • Eit område for rikt dyre- og fugleliv.

  • Eit område som kan fremje god folkehelse for alle innbyggjarar i Alver Kommune.

 

( Områdeplan ligg ute til høyring hos Lindås Kommune, med Plan-ID 1263-201610, som innbefattar g.nr. 185 b.nr 284, 346, 280, 281 og 1. )

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tove Emilie Baldysz fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...