Nei til utbygging av skauen ved Blåfjell!

Politikere og grunneiere i Øvre Eiker vil legge ut skauen mellom Årbogen og Harakollen som fremtidig boligområde! Signer dette oppropet så vi kan vise politisk nivå at vi innbyggere på begge sider av kommunegrensa ikke ønsker dette!

Øvre Eiker kommune driver i disse dager med endring av sin kommuneplan. I den forbindelse har flere grunneiere av skogen mellom Årbogen og Harakollen gått sammen om et forslag om at dette skogområdet skal avsettes til boligformål. Området kalles Blåfjell, og her ønsker grunneierne å bygge inntil 800 boliger. Dette nære skogområdet er vårt aller flotteste tur- og rekreasjonsområde, og det er svært viktig for folk som bor på begge sider av kommunegrensa. Det er relativt flatt, og det er et stort nettverk av både merkede og umerkede stier. Det ligger også i nærheten av populære utfartsområder, og brukes svært mye av turgåere, barnefamilier, treningsfolk, syklister, ryttere, mv.

Forslaget er avhengig av at også Drammen kommune blir med på disse planene, da atkomst antakelig må skje via Drammen kommunes skogområder nærmere Årbogen. Øvre Eiker kommune foreslår da også at Drammen kommune kan bli med på utbyggingsplanene og bygge ut 1000 boliger på Drammens side av kommunegrensa, mot Årbogen og Hovjordet.

Dette forslaget innebærer vanvittige naturinngrep i et område som i dag består av skog. Store områder er også vurdert som viktig kalkholdig furuskog mv. Øvre Eiker kommune har fra før av avsatt store arealer til boligreserve og har en boligdekning som kommunens administrasjon vurderer som god. Dette naturinngrepet på Blåfjell er derfor helt unødvendig.

Forslagsstillerne argumenterer i sitt innspill om at boligene skal prosjekteres som "grønne", og har sminket forslaget med lovnader om plusshus, grønne tak og bevaring av eksisterende stier. Ja, boligutvikling i skogen her vil visstnok føre til "betraktelig forbedring" av området som tur- og friluftsområde! Det er uhørt at et vanvittig naturinngrep som dette kan fremstilles som et moderne og bærekraftig boligprosjekt.

Øvre Eikers kommunedirektør fraråder forslaget, og Statsforvalteren og fylkeskommunen har levert innsigelse mot forslaget - men politisk nivå i Øvre Eiker er positive til forslaget. Det er utrykt ønsker om å gå videre med utredning av området. De ønsker også å gå i dialog med politikerne i Drammen, for å få Drammen med på planene.

Nedbygging av natur på denne måten må ta slutt! Forslaget vil gi noen få grunneiere og utbyggere store fortjenester, mens natur, planter, dyr og brukere av området fortrenges! Vi ønsker å reise oss mot dette naturinngrepet og formidle at DETTE ER IKKE GREIT!

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Jøran Helene Stake vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...