Nei til utbygging av Oreid 2

NEI til utbygging av Oreid 2

Skjermbilde_2019-06-11_kl._22_.36_.04_.png(Bildetekst - beboere på benken gitt av Øberg omegn og Vel)

Øberg og Omegn Vel har i mange år arbeidet for å bevare det rehabiliterte Oreid sanduttak, inklusiv høyde 155 som et natur-og friluftsområde. - Sammen med 4 andre velforeninger rundt Oreid med Øberg og omegn Vel som pådriver, ble det utarbeidet en Grønnplan for Oreid i 2010. Der ble det påpekt det verdifulle i å ha området som et nærturområde – hvor man slipper å sette seg i bilen for å komme ut i naturen.

Politikerne i Halden kommune endret imidlertid grensen for landbruk-natur-friluftsliv (LNF)-område som var vedtatt i 1988 og la ut høyde 155 til boligbygging. Før dette var det planer om at denne høyde 155 skulle legges ut til steinpukkverk.

Foreslått_Oreid-utbygging.jpg

Øberg og Omegn Vel fikk forhindret dette før det ble vedtatt regulert til LNF-område. Nå er utbyggerne i gang med å planlegge boligbygging på toppen, Oreid 2- samt har sendt inn forslag om å bygge ut resten av sandtaket.
Oreid og høyde 155 er det siste nærturområdet og høydedrag på denne siden av byen – som vil ødelegges ved en utbygging.Det er kommunevalg til høsten, og i år, etter valget, vil kommuneplanens arealdel bli revidert og lagt ut til høring.

NEI TIL UTBYGGING AV OREID!

Alle som har tilhørighet til området bes skrive under protestlista – og gjerne oppfordre andre til å gjøre det samme. Blir vi mange nok på den protestlista – må politikerne ta hensyn til vårt krav:NEI til utbygging av Oreid 2!

Skjermbilde_2019-06-11_kl._22_.37_.57_.png(Bildetekst: Dette bilde er fra Brattås – som nå er blitt en byggeplass)

 


Øberg Omegn og Vel v/Steinar Løberg og Therese Ståhl Paulsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Øberg Omegn og Vel v/Steinar Løberg og Therese Ståhl Paulsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...