Nei til urett på Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus!

Tolkesentralen vil ikke fornye rammeavtalen med noen kvalifiserte tolker uten begrunnelse. Disse tolkene har stått på for våre avtalefestede rettigheter! 
Vi kan ikke la oss skremme til taushet og bare se på at det skjer, vi må si nei til urett!
Vi krever respekt og rettferdighet for profesjonelle tolker og faglighet i tolkebransjen.
I dag er det dem, i morgen kan det bli oss... 
Vi som har signert denne underskriftskampanjen støtter våre tolkekolleger og krever et hastemøte med Tolkesentralen!
Facebook