Nei til tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Lærerne har i årets tariffoppgjør vært i lovlig tariffstreik for lønns- og arbeidsvilkår siden 20. juni. De første to måneden av denne streiken var i skoleferien. I dag etter siste opptrapping/utvidelse av streiken er ca. 10 % av lærerne omfattet av streiken. Lærerne har i lang tid hatt en dårligere lønnsutvikling enn gjennomsnittet for andre grupper i Norge. Dette har over tid ført til en lærermangel i skolen på ca. 20 %. Bedre lønns- og arbeidsvilkår for lærerne kan bedre på dette og gi oss en bedre skole. Dessverre har lærernes motpart Kommunenes Sentralforbund (KS) i liten grad vært villige til å finne en løsning. De setter seg på gjerdet og spekulerer i at myndighetene skal gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Streiken, utviklingen og lengden av streiken er derfor i hovedsak KS´ ansvar og vi aksepterer ikke at de skal tjene på en lønnsnemndavgjørelse. Bruken av tvungen lønnsnemnd er nesten et ukjent begrep i arbeidskamp utenfor Norge, mens den i norske tariffoppgjør er blitt brukt og «truet med» svært ofte. Dette griper selvfølgelig sterkt inn i den frie forhandlingsretten, og innebærer at  Norge  ved flere anledninger er «dømt» av FN-organet ILO for bruken av tvungen lønnsnemnd.

-Vi vil advare den rødgrønne regjeringen mot å ty til tvungen lønnsnemd i den pågående lærerstreiken

-       Vi vil hegne om den frie forhandlingsretten i i kommende tariffoppgjør

-     Vi vil ha slutt på den omfattende bruken av tvungen lønnsnemd i norsk arbeidsliv


Lars Morten Johnsen, tidligere leder av Norsk Transportarbeiderforbund    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lars Morten Johnsen, tidligere leder av Norsk Transportarbeiderforbund fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...