NEI til rasering av bomiljøet på Halmstad

NEI til rasering av bomiljøet på Halmstad.  

NEI til rasering av Goen skog - vårt rekreasjonsområde.

NEI til etablering av togparkwring på Halmstad.

Gon er et av fire steder i mossedistriktet som er foreslått som plassering av togparkering, og alternativene er nå ute på høring. På Halmstad kan anlegget bli liggende i et boligområde hvor det nå står nybygde bolighus, hvor det er regulert for over 400 boenheter.