Nei til privatisering av Storasund bu og behandlingshjem

Storasund bu- og behandlingshjem er foreslått konkurranseutsatt fra våre lokale politikere. Om dette forslaget blir vedtatt i Kommunestyret den 16.06.2015, kan det få store konsekvenser for driften vår ved sykehjemmet.

Ved en eventuell privatisering vil ansatte med stor sannsynlighet få dårligere pensjonsvilkår, lønn og kvaliteten på tjenestene vil gå ned.

Mange vil måtte finne seg ny jobb i en annen kommune, og Karmøy kommune vil dermed miste høy faglig kompetanse.

Vi ønsker å være offentlig ansatte, og fortsette på Storasund bu og behandling hvor vi trives så godt. Sykehjemmet har hatt stabilt personal siden oppstart, og pasientene våre trives veldig godt med både ansatte og i hjemmet deres her.

 

Støtt oss ved å skrive under på denne kampanjen, så vi kan overlevere underskriftene til politikerne før de skal ta valget om konkurranseutsetting.

Og Tusen Takk for all støtte vi har fått og fortsatt får.

Hilsen Alle Ansatte på Storasund BBH.