Nei til omregulering av eksisterende LNF område i botnaholten til Boligbebyggelse


B_141.png

Nei til omregulering av eksisterende LNF område i botnaholten til Boligbebyggelse i kommunedelplan Florølandet Brandsøy. Dette området er et viktig friluftområde og naturtereng for naturmangfold.

• Området er svært populært og er et attraktivt leke- og rekreasjonsområde for barn som benyttes daglig.

• Det er et unikt nær-turterreng. På kartet kan det se ut som at denne aktiviteten kan flyttes utenfor området. Det er ikke tilfellet da det er områdets plassering og topografi som gjør det så attraktivt og egnet.

• Det er det eneste utsiktspunktet på denne høyden som gir utsikt over sentrum og hele skipsleden fra nord til sør. Utsiktspunktet er også mulig å nå for de som ikke har helse til å bestige Brandsøyåsen, eller bare ønsker en lettere/kortere tur.

• Området er utsatt for stort utbyggingspress. Samtidig som det har en nøkkelfunksjon som en del av en sammenhengende grønnstruktur og tursti.

• Det går en trekkrute for hjortevilt gjennom området. Som er den siste på denne delen av Florølandet som ikke har blitt ødlagt av bebyggelse eller er omregulert til det. Å fjerne denne vil medføre økt potensiale for konflikt og antall påkjørsler.

• Det er myr i området. Noe det er veldig lite av på Florølandet, og denne bør bevares.
En omregulering av det aktuelle området vil være et stort tap for allmenheten og naturen. Ved at et attraktivt leke- og rekreasjonsområde, nærturterreng, grønnkorridor, myr og en viktig åpen sammenhengende trekkrute for hjortevilt vil bli borte.

Derfor mener vi at eksisterende LNF område i botnholten omtalt som "B14" i komunedelplan "Florølandet-Brandsøy 2020-2030". Som skal ut på høring for 3. gang ikke kan omreguleres til boligformål.

 

Bilder fra området:

Myr:Bilde_av_myr_i_området_B141.JPG

Zip-line i bruk:Bilde_av_Zip-line_i_bruk.jpg

Tursti:Bilde_av_stien.jpg

Utsiktspunkt:Bilde_av_utsiktspunkt2.JPG

Utsikten:Bilde_av_benk_i_bruk.jpg

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Harald Ulriksen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...