Nei, til nytt traséforslag Tuverud-Huseby RV23/E134

_1.png___.jpgDet nye traséforslaget Statens Vegvesen har utarbeidet etter pålegg fra Samferdselsdepartementet kan ikke betegnes som annet enn en katastrofe for Grønne Lier. Utslaget til tunnelen skulle ligge rett nord for krysset Linnesbakken/Tuverduveien med rett passasje videre mot Lierelva og Huseby Gård før den kobles på E18 på Kjellstad. Dersom dette forslaget skal tas med vil ny vei forsinkes ytterligere, og det er vi som bor i området som blir taperne.

Dette forslaget vil og være totalt ødeleggende for bo- og oppvekstmiljøet i Linneslia og Sørumlia med tanke på støy og forurensing fra 36.000 passerende kjøretøy i 2040.

Løsningen vil ødelegge et omfattende område med dyrket mark, og setter Ytre Liers matproduksjon i stor fare. Her finner vi noen av Norges beste og viktigste landbruksareal, hvor både klima og jordsmonn gjør området svært godt egnet til dyrkning av grønnsaker. Statens Vegvesen trakk selv frem i 2010, at det var viktig å bevare denen jorda som ga flere gode avlinger i løpet av en sesong.

Den flate Liersletta har helt siden den yngre jernalderen og middelalderen vært et sentralt område for ferdsel og et maktsentrum bestående av flere storgårder, og på Huseby finner en av disse gamle gårdene. På tomten finner vi to av de største gravhaugene i Norge fra denne tiden, samt St. Hallvards brønn. Både gravhaugene og brønnen har stor kulturhistorisk verdi både for Lier og Norge, og det er altså her Statens Vegvesen foreslår å trekke traséen videre mot E18. Ytre Lier risikerer å få ødelagt en svært viktig del av sin kulturarv.

 


Sørumlia Vel ved Lene Dahl Nilsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Sørumlia Vel ved Lene Dahl Nilsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook