Nei til nedleggelse av Vegvesenets servicekontor i Sauda!

Statens Vegvesen har, på oppdrag fra regjeringen, besluttet å legge ned servicekontoret i Sauda på grunn av for “lavt volum”. Konsekvensen vil være at vi i Sauda og omegn må reise til Haugesund, Stavanger eller Bergen for å få utført tjenester som ikke kan digitaliseres og som vi i dag får i Sauda. Samlet sett vil dette medføre  en ekstrakjøring på 3,4 ganger rundt jorden pr. år. Transportlinjen ved Sauda VGS vil få økte kostnader, og sammen med tapt arbeidsfortjeneste for alle brukerne, kan det umulig være samfunnsøkonomisk lønnsomt å sentralisere tilbudet i Sauda. De miljømessige konsekvensene vil også være betydelige.

Vi kan ikke akseptere at et lite, men for oss så verdifullt tjenestetilbud, blir lagt ned for at regjeringen skal spare noen kroner på en budsjettpost. Å ha et godt og fornuftig tjenestetilbud i distriktene er en forutsetning for at vi faktisk har et levedyktig samfunn for de mange, og ikke for de få

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sauda SV fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER







Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...