NEI til nedleggelse av Statped!

IMG_2480.JPGNEI til nedleggelse av Statped!

 Et ekspertutvalg har foreslått å legge ned Statped som et av flere tiltak for å overføre tilbud og tjenester fra stat til fylkeskommune. Dette er Hørselshemmede barns organisasjon sterkt imot, og ønsker at du støtter oss med din underskrift.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-oppgaver-til-fylkeskommunene/id2589218/

Statped leverer tjenester til flere ulike lavfrekvente grupper, det vil si til barn og unge som har utfordringer som er relativt sjeldne. Disse lavfrekvente gruppene av barn har ikke kommuner og fylkeskommuner mulighet til å ivareta selv. Derfor er det  viktig at kompetanse på disse områdene er samlet og har en statlig forankring, slik at tilbudene som gis er gode og likeverdige i hele landet. Områdene som Statped dekker, og som vil forvitre ved overføring til fylkeskommunene er: Erhvervet hjerneskade, hørsel, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, sammensatte lærevansker, språk/tale, og syn.

Grunnlaget for dette forslaget om å legge ned Statped er etter vår mening tatt på et tynt kunnskapsgrunnlag og helt uten brukermedvirkning. Mange barn og deres familier er prisgitt tilbudene Statped gir. For mange er disse tilbudene avgjørende for at de fortsatt kan bo der de bor. For mange er de avgjørende for opplæring og oppvekst. For mange er de avgjørende for relasjonene innad i egen familie. For hørselshemmede barn og deres familier er det svært alvorlig om Statped legges ned.

Fagmiljøet på hørselsmiljøet er lite og sårbart. Det samme er språkmiljøet og kompetansen for de som bruker tegnspråk. Det vil som alltid gi alvorlige konsekvenser å legge ned velfungerende og bærekraftige tilbud og tjenester før nye er på plass. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen robuste tilbud og kompetansemiljøer, som har vært bygget opp over flere tiår. Dette har ikke barna tid eller råd til å vente på.

Barn, unge og foreldre er verken spurt, hørt eller sett. Fokuset er på organisering, ikke på inngripen dette får i menneskers, og nærmere bestemt barns liv.

Vi håper at du støtter oss med din underskrift. Underskriftene vil vi sende inn sammen med vårt høringssvar. Målet er at funksjonshemmede barns fortsatt får en sikring gjennom et statlig pedagogisk støttesystem, og at stat og regjering  forstår at våre familier også har liv som skal leves.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )