Nei til nedleggelse av Langholen skolegård

Indre Østfold har hatt hatt ett tilbud til barn som av en eller annen grunn faller utenfor en teoretisk hverdag som standard skole representerer.

Denne skolen, Langholen i Trøgstad kommune, er nå vedtatt nedlagt.

Skolen har hatt et interkommunalt samarbeid, men da foreldre ikke blir opplyst om tilbudet, har skolen hatt spesielt få elever siste år.

Et tilbud til disse elevene SKAL etter loven finnes.

 

Det er mange elever i dag som hverken fungerer i klasse eller mindre grupper, det finnes mange elever som henger langt bak eller læringen har

stagnert. Det finnes like mange elever som virkelig trenger et tilrettelagt tilbud. For disse er det vondt å føle seg annerledes og alltid fremstå som

tapere. Det vil være av stor gevinst for disse elevene å lære sammen med andre elever som har lignende behov, hvor de faktisk kan oppleve å

være gode i noe. Selvfølelse og selvtillitt er noe av det viktigste et menneske kan ha med seg i livet.

 

Vi er opplyst om at kommunene i Indre østfold pr. nå ikke har tilbud til disse elevene. Inntil tilbud til disse elevene er på plass, er det ikke greit å

legge ned det eneste tilbudet som fantes.

 

Bli med å og signer om du også mener at tilbudet Langholen skolegård representerte, bør få fortsette undervisningen.

Det betyr så veldig mye for de det gjelder.

 

Les gjerne om skolen på www.langholen.net