Nei til nedleggelse av Klara KlokVi bør ALLE brenne for at ungdom skal ha tilgang til nøytral seksualopplysning som danner grunnlag for seksuell og kroppslig selvtillit.

Hovedtyngden av hvor ungdommen henter seksuell informasjon skal være seriøse og nøytrale aktører som bl.a. Klara Klok.

Ungdommen skal føle at de har noen de kan stole på og at de blir tatt seriøst når de har problemer eller spørsmål av seksuell art.Når man har dannet en god kunnskapsbase vil ungdommen selv være i stand til å sortere informasjon de naturligvis vil få via andre mer useriøse kanaler.

Klara Klok er et lavterskeltilbud på nett hvor barn og unge anonymt kan spørre om blant annet tvangstanker, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, kjønnssykdommer og seksuell adferd. Et fagpanel av leger, psykologer, helsesøstre, sexologer besvarte 80 000 henvendelser i løpet av 2013.