NEI TIL NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE

Komiteen for oppvekst og utdanning i Aurskog Høland kommune, foreslår Hofmoen skole nedlagt fra skoleåret 2014-15. Rådmannen bifaller dette og avslutter forslaget med blant annet følgende konklusjon:

”Hofmoen skole legges ned fra sommeren 2014. Elevene på Hofmoen skole fortsetter sin skolegang ved Løken skole fra oppstart skoleåret 2014/2015.”

FAU ved skolen har innlevert innsigelser i sakens anledning. Kommunens forslag og FAU`s innsigelser, er å finne på Facebook siden: Nei til nedleggelse av Hofmoen skole

  • FAU arbeider aktivt for at skolen opprettholdes
  • Nedleggelse av skolen vil få store konsekvenser i nærmiljøet

 

Er du enig i dette? – skriv under. Oppropet vil bli levert rådhuduset i løpet av våren 2014

 


Helge Bærland/ nestleder FAU    Kontakt personen bak underskriftskampanjen