Nei til nedbygging av Reppeflata!

Nei til drabantby på Reppe – våre grønne lunger er truet med nedbygging!  

Nå er det ny planoppstart for detaljregulering og utbygging av nærmere 300 boenheter på Reppeflata. Begge områdene er på dyrket mark – der det ene, Felt Sør, er dyrket mark i dag og det andre, Felt Nord, er opprinnelig dyrket mark frem til 90-tallet. Felt Nord er i dag løvskog og kratt, naturtype D, viktig lokal habitat for en rekke fuglearter.

Vi beboere på Reppe tar sterk avstand mot en ny utbygging uavhengig av eventuelle løfter fra utbyggere. Fra kommunen kunne vi ønske oss gang- og sykkelforbindelse Reppe-Vikåsen samt gang- og sykkelvei langs øvre del av dagens Reppeveg, men det absolutt viktigste er:  Vi vil beholde våre grønne og biologiske verdier med det landlige bomiljøet på Reppe slik det er i dag!

Innspill til planoppstart detaljregulering på Reppe – Reguleringsområde Gnr25 – Bnr 6, 8, 137 og 141:  Si nei til utbygging av områdene på Reppe, jfr. kart Felt Nord og Felt Sør! 

NB! Forsett og signer folkens! Dette blir supert.

Neste innlevering av signaturer og kommentarer er Trondheim kommune 14 september! Dess flere signaturer dess bedre :-)   

 Opprop_utbygging.JPG

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Berørte beboere kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook